Tyszowce wczoraj i dziś…….

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem o godz. 17.00 spotykamy się na kolejne spotkanie z regionalistą w poszukiwaniu ciekawych miejsc w Tyszowcach. Poniżej podajemy link do spotkania. Zapraszamy

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NTdjYTgwMjItNzNkMi00MjhmLTlkMmUtOGJiNmZkNzYzNGRi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2264797d91-0ba1-4b69-9490-287ed1057785%22,%22Oid%22:%223f8f6247-134d-412e-be60-cb621eecce7b%22%7D

Możliwość komentowania została wyłączona.