Półkolonie 2023

Już od najbliższej soboty rozpoczynamy półkolonie z dziećmi. Poniżej przedstawiamy program półkolonijny dla grupy naszej. Jednocześnie informujemy, że wszystkich grup półkolonijnych jest 6 w sumie 318 dzieci. Podczas wspólnych dni półkolonijnych wszystkie dzieci będą razem przebywały. W sobotę o godz. 9.00 spotykamy się w SCK w Tyszowcach. Jak w programie zaznaczono jest to dzień organizacyjny celem uzupełnienia wszystkich spraw organizacyjnych po czym dzieci wracają z rodzicami do domu.

Święto Kwitnącej Fasoli

Tegoroczne obchody Święta Kwitnącej Fasoli możemy uznać jako bardzo udane. Przede wszystkim pogoda, zaproszeni goście, zespoły jak również jedyna i wspaniała publiczność. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, następnie Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak skierował do wszystkich zebranych swoje słowa. Następnie Pan Marcin Kawałko Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach wystąpił z ramienia Posła RP Pana Tomasza Zielińskiego, Pan Robert Bondyra Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego w imieniu własnym oraz Pan Dariusz Grabiec w imieniu europosła Krzysztofa Hetmana. Występy artystyczne rozpoczęły się od Tyszowieckiego Zespołu Tańca Ludowego Tyszowiacy, następnie z programem artystycznym wystąpił zespół wokalny Bell Canto. Program piosenki włoskiej zaprezentował zespół Lolek Orkiestra Band a po nich na scenie pojawił się zespół Meffis. Skynowa bawiła publiczność, która już czekała na gwiazdę wieczoru. Około godziny 21.30 na scenie pojawił się zespół Milano. Wokalista zespołu Milano porwał publiczność w przenośni i dosłownie. Wspólna zabawa, zaproszone na scenę dzieci bisy trwały do godz. 23.00 i dyskoteka do godz. 24.00 Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację naszej imprezy oraz wszystkim uczestnikom.

Piątki przy fontannie

Piątki przy fontannie 2023 w Tyszowcach rozpoczęte. Dziś 7 lipca krakowski teatr KrakArt przedstawił dla dzieci bajkę pt. Kwiat Paproci. Licznie zebrane dzieci bawiły się razem za aktorami. Przygotowujemy program na kolejne piątkowe spotkania i zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

W niedzielę 25 czerwca SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA obchodził Proboszcz Parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach Ksiądz Piotr Kawecki. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza święta w trakcie której były życzenia zarówno te składane w formie słownej jak również wyśpiewane. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół wokalny Bell Canto działający przy SCK w Tyszowcach. Po mszy św. Ksiądz Jubilat przygotował dla wszystkich uczestników uroczystości poczęstunek.

Gminny Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka w Tyszowcach z roku na rok dostarcza dzieciom coraz więcej atrakcji. W tym roku oprócz sportowych rozgrywek działo się bardzo wiele, za sprawą dodatkowych gości zaproszonych przez organizatorów. Straży Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Poczta Polska. Były medale i dyplomy, był sprzęt i pojazdy wojskowe, strażackie, był pokaz musztry psa wojskowego, zainteresowani mieli również możliwość strzelać z broni wojskowej do celu. Dzień Dziecka nie mógłby się odbyć bez atrakcji dla dzieci w postaci zjeżdżalni, poczęstunków, loterii fantowych. Tyszowiecki Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich z Tyszowiec częstowały dzieci słodkimi wypiekami, zaś o watę cukrową, popcorn i lody zadbał główny organizator uroczystości – Burmistrz Tyszowiec. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację uroczystości ponieważ uśmiech dziecka to największa radość.