Dożynki Gminno-Parafialne Tyszowce 2023

20 sierpnia 2023 roku na Placu Targowym w Tyszowcach odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. O godzinie 11.45 od bramy wejściowej w ciszy, bez dźwięków muzyki wyruszył korowód dożynkowy, który prowadził Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski oraz Gospodarze Dożynek Pani Agnieszka i Piotr Bezpalko, zaproszeni goście, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy wraz z przygotowanymi wieńcami dożynkowymi. Po dotarciu korowodu do sceny Gospodarze Dożynek przekazali Burmistrzowi Tyszowiec chleb upieczony z zebranych ziaren tegorocznych zbóż, który następnie Burmistrz Tyszowiec przekazał w ofierze na ołtarz na którym sprawowana była Msza Święta w intencji rolników. Mszę Świętą sprawował Ks. Proboszcz Piotr Kawecki. W liturgii mszy św. uczestniczyli również Ks. Marek Saj oraz Ks. Jan Borysowski. Po odprawionej mszy św. wszystkich zebranych przywitał Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski. Kolejno głos w imieniu Wojewody Lubelskiego zabrała Pani Agata Zakrzewska, Pan Robert Bondyra Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego w imieniu własnym, Pan Dariusz Grabiec w imieniu Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego, Pan Wiesław Cielica w imieniu Starosty Tomaszowskiego ora Pan Marcin Kawałko w imieniu Posła na Sejm RP. Pana Tomasza Zielińskiego. Po przemówieniach odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. W tym roku zgłoszono do konkursu 10 Wieńców Dożynkowych. Komisja w składzie: Pani Teresa Chrastina, Ks. Piotr Kawecki, Pan Robert Bondyra oraz Pan Dariusz Grabiec bardzo starannie ocenili wieńce pod wieloma kryteriami. I Miejsce zajął wieniec KGW w Tyszowcach, dwa drugie miejsca zajęły wieńce KGW w Klątwach oraz KGW Zamłynie i III Miejsce KGW Marysin. Pozostałe wieńce: Tyszowieckiego Klubu Seniora, KGW Kazimierówka, KGW Podbór, KGW Czartowiec, KGW Czartowczyk oraz KGW Mikulin otrzymały nagrody za udział. Nagrodę specjalną dla KGW z Mikulina ufundował Radny Rady Powiatu Pan Wiesław Cielica. Po zakończonych częściach i obrzędach oficjalnych przyszedł czas na występy artystyczne, które rozpoczęły się od koncertu Tyszowieckiej Orkiestry Dętej. Następnie na scenie wystąpił Zespół Tyszowieckiego Klubu Seniora, Zespól Sąsiadeczki z Czartowczyka oraz zespół Dominanta z Zamłynia. W tym momencie aura pogodowa sprawiła psikusa i rozpętała się burza nad Tyszowcami. W krótkim okresie czasu spadło bardzo dużo wody, zalany sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy, rozdzielnice prądu, kable siłowe zasilające scenę, gastronomię, zjeżdżalnie, place zabaw leżące w wodzie stanowiły wielkie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczestników uroczystości. Mając na uwadze przede wszystkim szeroko rozumianą odpowiedzialność za życie i zdrowie uczestników dożynek dalsza część uroczystości została odwołana

Półkolonie 2023

Już od najbliższej soboty rozpoczynamy półkolonie z dziećmi. Poniżej przedstawiamy program półkolonijny dla grupy naszej. Jednocześnie informujemy, że wszystkich grup półkolonijnych jest 6 w sumie 318 dzieci. Podczas wspólnych dni półkolonijnych wszystkie dzieci będą razem przebywały. W sobotę o godz. 9.00 spotykamy się w SCK w Tyszowcach. Jak w programie zaznaczono jest to dzień organizacyjny celem uzupełnienia wszystkich spraw organizacyjnych po czym dzieci wracają z rodzicami do domu.

Święto Kwitnącej Fasoli

Tegoroczne obchody Święta Kwitnącej Fasoli możemy uznać jako bardzo udane. Przede wszystkim pogoda, zaproszeni goście, zespoły jak również jedyna i wspaniała publiczność. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, następnie Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak skierował do wszystkich zebranych swoje słowa. Następnie Pan Marcin Kawałko Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach wystąpił z ramienia Posła RP Pana Tomasza Zielińskiego, Pan Robert Bondyra Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego w imieniu własnym oraz Pan Dariusz Grabiec w imieniu europosła Krzysztofa Hetmana. Występy artystyczne rozpoczęły się od Tyszowieckiego Zespołu Tańca Ludowego Tyszowiacy, następnie z programem artystycznym wystąpił zespół wokalny Bell Canto. Program piosenki włoskiej zaprezentował zespół Lolek Orkiestra Band a po nich na scenie pojawił się zespół Meffis. Skynowa bawiła publiczność, która już czekała na gwiazdę wieczoru. Około godziny 21.30 na scenie pojawił się zespół Milano. Wokalista zespołu Milano porwał publiczność w przenośni i dosłownie. Wspólna zabawa, zaproszone na scenę dzieci bisy trwały do godz. 23.00 i dyskoteka do godz. 24.00 Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację naszej imprezy oraz wszystkim uczestnikom.

Piątki przy fontannie

Piątki przy fontannie 2023 w Tyszowcach rozpoczęte. Dziś 7 lipca krakowski teatr KrakArt przedstawił dla dzieci bajkę pt. Kwiat Paproci. Licznie zebrane dzieci bawiły się razem za aktorami. Przygotowujemy program na kolejne piątkowe spotkania i zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.