Zespół Bell Canto

Obecnie kierownikiem i dyrygentem zespołu jest Grzegorz Piliszczuk

Zespół wokalny ,,Bell Canto” powstał w październiku 2008 roku i liczył 9 osób
Początkowy skład zespołu
1. Joanna Berbecka
2. Agnieszka Caruczyńska
3. Piotr Gitner
4. Ewa Marzec
5. Małgorzata Piliszczuk
6. Grzegorz Piliszczuk
7. Anna Szeremeta
8. Anna Wiśniewska
9. Renata Zabłocka
Kierownik artystyczny i dyrygent zespołu Bronisława Ostrówka
Następnie do zespołu dołączyły:
10. Anna Marzec
11. Krystyna Gąsior
12. Kraś Halina
13. Małgorzata Dziuba
Czasowo w zespole śpiewały Anna Warzocha i Anna Hałasa
Zespół wykonuje pieśni o tematyce: okolicznościowej, patriotycznej, religijnej w tym kolędy, pieśni żałobne, ślubne, wielkanocne, artystyczne, popularne. Pieśni opracowane są na 3 głosy równe przez dyrygentkę zespołu.

Do najważniejszych cyklicznych imprez w których uczestniczy zespół należy zaliczyć
1. Gminne i powiatowe Przeglądy Kolęd i Pastorałek
2.Gminne Przeglądy Pieśni Maryjnej
4.Powiatowe Przeglądy Pieśni Patriotycznej i Legionowej
5. Rocznice zawiązania Konfederacji Tyszowieckiej
6.Rocznicowe koncerty poświęcone pamięci  Jana Pawła  II
7.Konkurs piosenki Partyzanckiej Aleksandrów
8.Festiwal Pieśni Maryjnej- Górecko Kościelne

Najważniejsze osiągnięcia zespołu
1. III miejsce w Konkursie Piosenki Partyzanckiej Aleksandrów 2011
2. I miejsce w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym
Główne cele pracy zespołu wokalnego ,, Bell Canto”
– rozwój zainteresowań i uzdolnień wokalnych
– udział w życiu kulturalnym gminy, powiatu, rejonu, województwa
– kulturalne spędzanie czasu wolnego
– dążenie do doskonałego brzmienia co uwidacznia się w nazwie zespołu

Deszcz jesienny : https://www.youtube.com/watch?v=cKN115DdCQM

Górecko Kościelne: http://youtu.be/y-oQU-BJFpY

Górecko Kościelne: http://youtu.be/jPv-T6H7RhI

TDK 11.11.2009 : https://www.youtube.com/watch?v=ehtMc9yY5IY

TDK  20.05.2012 : http://youtu.be/ztI_W-eBB3k

Lublin 10.12.2011 : http://youtu.be/kIEJQ48-Npk