Nowe wyposażenie SCK – instrumenty muzyczne

Instrumenty muzyczne renomowanych firm zostały zakupione na wyposażenie SCK. Chcieliśmy się pochwalić, że w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej  Samorządowego Centrum Kultury poprzez zakup wyposażenia sali pełniącej funkcję świetlicy”, realizowanego przez SCK, zakupiliśmy następujące instrumenty:          3 trąbki, 2 klarnety, 2 saksofony altowe, 3 saksofony tenorowe, tuba, werbel marszowy, bęben marszowy, czynele.                                                                                            Projekt realizowany był dzięki LGD G 6 Grzędy Sokalskiej w ramach: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca              w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej           w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,              w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach    małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu umożliwi rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, zdobywanie umiejętności przekazywania własnej wiedzy oraz integrację, kształtowanie aktywności i rozwijanie własnej twórczości. Młodzi mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania muzyczne poprzez udział w oferowanych zajęciach przez SCK. Tuż po feriach zaczynamy spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat mającej się odbywać niebawem nauce gry na poszczególnych instrumentach. Efektem realizacji zadania będzie utworzenie orkiestry, która ma szansę wystąpić już podczas letnich imprez organizowanych przez SCK.

P1130985P1130983P1130982P1130981

P1130980P1130979P1130978 P1130976P1130974P1130972P1130970P1130969P1130967P1130968