Orkiestra dęta

Zajęcia nauki gry na instrumentach dętych rozpoczęły się w marcu 2013 roku. Dość szybko okazało się, że nie jesteśmy w stanie finansowo utrzymać tego typu zadania. Instrumenty, które zakupiliśmy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 wypożyczone nieodpłatnie uczniom zostały zwrócone do SCK. Rodzice dzieci i młodzieży korzystających z tych zajęć nie wykazali chęci udziału w kosztach kształcenia muzycznego. Poszukując możliwości znalezienia środków finansowych na ponowne uruchomienie zajęć nauki gry na instrumentach dętych przygotowaliśmy wniosek             w ramach projektu ,, od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami Unii Europejskiej. Od maja  2014 roku prowadzimy naukę gry na instrumentach dętych, następnie powstała orkiestra, która ma już pierwszy koncert za sobą 11 listopada. Podczas Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy na uroczystą pasterkę w kościele parafialnym w Tyszowcach następnie 29 grudnia koncert podsumowujący zakończenie projektu pt. ,, Nasza dęta orkiestra strażacka”.              Chęci i zapału członkom orkiestry nie brakuje mamy nadzieję, że w budżecie znajdą się środki finansowe na kontynuację. Dziękujemy wszystkim wspierającym nas w naszych działaniach i dążeniach jednocześnie ogłaszamy konkurs na nazwę dla naszej orkiestry.Propozycję nazwy dla orkiestry należy zgłaszać na adres mailowy sck@tyszowce.pl  lub w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach      w terminie do 15 stycznia.