Pawłówka 2019

W niedzielę 2 czerwca 2019 roku w Pawłówce Gmina Rachanie odbył się Powiatowy przegląd dorobku Kół Gospodyń Wiejskich. Gminę Tyszowce reprezentowały zespoły śpiewacze Mamuśki z Wakijowa oraz Sąsiadeczki z Czartowczyka

Gminny Dzień Dziecka

3 czerwca 2019 roku przy Szkole Podstawowej w Tyszowcach odbył się Gminny Dzień Dziecka. Organizatorem uroczystości był Burmistrz Tyszowiec, Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tyszowce oraz Drużyna Grodu Czerwień.W trakcie uroczystości odbywały się konkurencje sportowe, rozgrywki w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Tyszowiec, gry, zabawy występy artystyczne na scenie. W tym dniu dzieci korzystały z atrakcji zorganizowanych na placu nieodpłatnie (zjeżdżalnie, basen z suchymi piłkami). Dla wszystkich chętnych przygotowane były kiełbaski z grila zaś dodatkową atrakcją były lody dla wszystkich uczestników ufundowane przez Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego. Zwieńczeniem zawodów sportowych była dekoracja medalowa, którą osobiście dokonał Burmistrz Tyszowiec.