Dożynki Gminno Parafialne

30 sierpnia o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Leonarda
w Tyszowcach rozpoczęła się msza św. dożynkowa. Uroczystości rozpoczęły się od przemówienia Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego, następnie Proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach Ks. Piotr Kawecki odprawił mszę św. w intencji rolników. Po mszy św. odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Tyszowce w 2020 roku. W konkursie wzięło udział 11 wieńców przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy oraz Klub Seniora.

I nagrodę oraz kwotę 600 zł otrzymał wieniec KGW w Podborze
II miejsce kwota 500 zł wieniec KGW w Mikulinie
III miejsce kwota 400 zł wieniec KGW w Marysinie
Pozostałe wieńce zostały dofinansowane kwotą 100 zł każdy za udział
w konkursie

EDPR rotacja zasobów – informacja prasowa

EDP Renewables („EDPR”), globalny lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych producentów energii wiatrowej na świecie, podpisał umowę kupna-sprzedaży na kwotę 426 mln EUR z Finerge S.A., jednym z głównych producentów energii odnawialnej w Portugalii. Umowa obejmuje praktycznie cały pakiet należący do EDPR w portfelu lądowych farm wiatrowych o zainstalowanej mocy 242 MW, łącznie z pozostałą do spłaty kwotą pożyczek udziałowców.

Więcej informacji w załączniku.

Szkolenie

W poniedziałek 3 sierpnia o godz 15.00 w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach odbyło się szkolenie z pisania inicjatyw. Szkolenie prowadziła Pani Karolina Koguciuk animator programu z ramienia Narodowego Centrum Kultury. Przypominamy, że jeszcze kilka dni czekamy na inicjatywy