Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

W niedzielę 25 czerwca SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA obchodził Proboszcz Parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach Ksiądz Piotr Kawecki. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza święta w trakcie której były życzenia zarówno te składane w formie słownej jak również wyśpiewane. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół wokalny Bell Canto działający przy SCK w Tyszowcach. Po mszy św. Ksiądz Jubilat przygotował dla wszystkich uczestników uroczystości poczęstunek.

Gminny Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka w Tyszowcach z roku na rok dostarcza dzieciom coraz więcej atrakcji. W tym roku oprócz sportowych rozgrywek działo się bardzo wiele, za sprawą dodatkowych gości zaproszonych przez organizatorów. Straży Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Poczta Polska. Były medale i dyplomy, był sprzęt i pojazdy wojskowe, strażackie, był pokaz musztry psa wojskowego, zainteresowani mieli również możliwość strzelać z broni wojskowej do celu. Dzień Dziecka nie mógłby się odbyć bez atrakcji dla dzieci w postaci zjeżdżalni, poczęstunków, loterii fantowych. Tyszowiecki Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich z Tyszowiec częstowały dzieci słodkimi wypiekami, zaś o watę cukrową, popcorn i lody zadbał główny organizator uroczystości – Burmistrz Tyszowiec. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację uroczystości ponieważ uśmiech dziecka to największa radość.