Aktywni Tyszowianie

30 listopada zakończyła się realizacja projektu pt.,, Aktywni Tyszowianie”, którego byliśmy świadkami prawie przez cały 2020 rok. W ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020, Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach realizowało projekt w dwóch etapach. Pierwszy etap to przygotowanie dokumentu Diagnozy potrzeb kulturalnych oraz potencjału i drugi etap realizacja inicjatyw. Wpłynęło 6 inicjatyw, zgodnie z założeniami zaplanowanymi we wniosku realizowaliśmy 5. W związku
z sytuacją epidemiologiczną zmuszeni byliśmy zmienić, zamienić formuły odbywających się wydarzeń ale wszystko udało się zrealizować. Teraz przed nami praca związana
z opisami i rozliczeniem projektu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działania projektowe a efektami będziemy dzielić się na naszej stronie oraz facebooku. Poniżej zdjęcia z inicjatywy pt. ,, Pomaluj swój świat”.

Możliwość komentowania została wyłączona.