Dożynki Gminno Parafialne

30 sierpnia o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Leonarda
w Tyszowcach rozpoczęła się msza św. dożynkowa. Uroczystości rozpoczęły się od przemówienia Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego, następnie Proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach Ks. Piotr Kawecki odprawił mszę św. w intencji rolników. Po mszy św. odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Tyszowce w 2020 roku. W konkursie wzięło udział 11 wieńców przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy oraz Klub Seniora.

I nagrodę oraz kwotę 600 zł otrzymał wieniec KGW w Podborze
II miejsce kwota 500 zł wieniec KGW w Mikulinie
III miejsce kwota 400 zł wieniec KGW w Marysinie
Pozostałe wieńce zostały dofinansowane kwotą 100 zł każdy za udział
w konkursie

Możliwość komentowania została wyłączona.