Niedziela Palmowa

Tradycją Tyszowiec w Niedzielę Palmową stało się przynoszenie do kościoła dużych palm przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Podobnie jak w ubiegłych latach KGW w Mikulinie przygotowało dwie palmy. Palmę o wysokości 2.5 m przyniesiono do naszego kościoła, zaś druga około 4 m uczestniczyła w konkursie palm wielkanocnych w Bełżcu.

Możliwość komentowania została wyłączona.