Odpust ku czci św. Jana Nepomucena

30 maja 2021 roku w Czartowczyku przy kaplicy św. Jana Nepomucena odbyły się uroczystości odpustowe. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. Marcin Jakubiak, dyrektor Caritas Diecezji Zamosjko-Lubaczowskiej wraz z Proboszczem Parafii pw. Nawiedzenia NMP  w Wożuczynie Ks. Bogdanem Jaworowskim oraz Proboszczem Parafii pw. Przemienia Pańskiego w Czartowcu Janem Borysowskim. Swoją obecnością zaszczycili również Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, Ks. Komandor Andrzej Stawarz, Ks. kan. Zbigniew Pietrzak, Ks. Piotr Kończyński. Licznie zebrani mieszkańcy Czartowczyka, Czartowca miejscowości sąsiednich, zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Czartowczyku włączyli się czynnie w uroczystości odpustowe.

Możliwość komentowania została wyłączona.