Spotkanie z regionalistą

O godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie z Panem Robertem Horbaczewskim w ramach działania pt. Wesele na Wsi. Prosimy skopiować link w przeglądarce.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OWRjMGVjZmMtZDMzMy00MWNhLWEyYTAtMzg3NTM2YjVjMjZk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2264797d91-0ba1-4b69-9490-287ed1057785%22,%22Oid%22:%223f8f6247-134d-412e-be60-cb621eecce7b%22%7D

Możliwość komentowania została wyłączona.