Uroczystość Niedzieli Palmowej

Tradycyjnie już po raz 6 w Niedzielę Palmową przynosimy palmy do kościoła parafialnego w Tyszowcach. Do tegorocznego Wielkanocnego Konkursu Palm organizowanego przez Burmistrza Tyszowiec zgłosili się wykonawcy czterech palm. Tyszowiecki Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich z Tyszowiec, Koło Gospodyń Wiejskich w Czartowczyku oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mikulinie. W składzie komisji konkursowej znaleźli się: Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, Ksiądz Proboszcz Piotr Kawecki oraz Dyrektor SCK w Tyszowcach Grzegorz Piliszczuk. Zgodnie z zapisami regulaminu pod uwagę brano estetykę i precyzję wykonania, rodzaj palmy- palmę regionalną oraz wysokość palmy. Po szczegółowej weryfikacji oraz dokonaniu pomiaru palm okazało się, że ex aequo dwa pierwsze miejsca zajęły 5 metrowe palmy z Mikulina oraz Czartowczyka. Palmy Tyszowieckiego Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Tyszowcach zdobyły wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego voucher podarunkowy w kwocie 300 zł. Radna Rady Powiatu Tomaszowskiego Pani Teresa Chrastina ufundowała prywatną nagrodę finansową w kwocie 200 zł dla wykonawców najwyższej palmy. W związku z zaistniałą sytuacją dwóch jednakowej wysokości palm, nagrodę 200 złotych rozdzielono sprawiedliwie po połowie. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej, rozwijanie twórczości artystycznej i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym naszej gminy.

Możliwość komentowania została wyłączona.