Wirtualne spotkanie z regionalistą

Witam Państwa.. Proszę skopiować ten link .Spotkanie możecie oglądać na dwa sposoby

1_ skopiowanie tego linku do przeglądarki

2_ przez program microsoft teams zarówno przez komputer lub w telefonie komórkowym

START: 17.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzNkYmZjNGYtOGZiNS00N2Q3LTg3ZGItOGY0NTQ5YjU4MGE2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2264797d91-0ba1-4b69-9490-287ed1057785%22,%22Oid%22:%223f8f6247-134d-412e-be60-cb621eecce7b%22%7D

Możliwość komentowania została wyłączona.