Zapraszamy do projektu

“Aktywni Tyszowianie”  – zrealizuj z nami swój pomysł na działania kulturalne!

Masz pomysł, jakie wydarzenia czy zajęcia są potrzebne w naszej gminie? Chcesz realizować swoje pasje razem z innymi mieszkańcami i mieszkańcami gminy? Chcesz samodzielnie lub wspólnie ze znajomymi i sąsiadami zorganizować interesujące wydarzenie? Projekt “Aktywni Tyszowianie” to szansa, by pozyskać środki na nasze pomysły!

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach realizuje we współpracy z Narodowym  Centrum Kultury projekt pt. ,,Aktywni Tyszowianie”.  Pierwszy etap, który właśnie rozpoczynamy to przeprowadzenie tzw. diagnozy wśród mieszkańców miasta i gminy dotyczących zasobów i oczekiwań w zakresie kultury. W ramach badań będziemy rozmawiać z mieszkańcami i mieszkankami o tym, co jest ważne i interesujące w działaniach kulturalnych. Będziemy szukali ulubionych miejsc w okolicy i ciekawych inicjatywy, pomysłów na kulturę w gminie.

W drugim etapie ogłosimy konkurs na inicjatywy lokalne. Oznacza to, że każdy mieszkaniec i każda mieszkanka gminy będą mogli zgłosić swoje pomysły i spróbować sił w konkursia. Zwycięskie inicjatywy będą dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Opowiedz nam o kulturze w mieście i gminie Tyszowce!

Obecnie zbieramy informacje o oczekiwaniach wobec oferty kulturalnej, dotychczasowej i przyszłej działalności instytucji kultury. Bardzo zależy nam na poznaniu lokalnych skarbów gminy –  artystów, amatorów, twórców ludowych, rękodzielników itp. W związku z zaistniałą sytuacją, nie mamy możliwości, by realizować spotkania. Osoby, które chciałyby z nami porozmawiać zapraszamy więc do kontaktu telefonicznego pod nr 603 773 483. Do usłyszenia!

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Dom Kultury+

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach realizuje we współpracy z Narodowym  Centrum Kultury projekt pt. ,,Aktywni Tyszowianie”. Pierwszy etap, który właśnie rozpoczynamy to przeprowadzenie diagnozy wśród mieszkańców miasta i gminy dotyczących zasobów i oczekiwań w zakresie kultury.  Drugi etap zakłada realizację  ze środków Narodowego Centrum Kultury kilku inicjatyw lokalnych. Wyłonimy je w zorganizowanym przez SCK naborze w odniesieniu do diagnozy przeprowadzonej w pierwszym etapie. Obecnie  planujemy zebrać i opracować informacje o  Państwa oczekiwaniach wobec oferty kulturalnej, możliwości rozwoju w tym kierunku, dotychczasowej i przyszłej działalności instytucji kultury. Bardzo zależy nam na poznaniu lokalnych zasobów kulturowych, artystów, amatorów, twórców ludowych, rękodzielników itp. W związku z zaistniałą sytuacją, brakiem możliwości spotkań, wywiady będziemy prowadzić telefonicznie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w takich rozmowach ankietowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 603 773 483.  Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Dom Kultury+

Możliwość komentowania została wyłączona.