Zgłoś udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej

pobrane

Organizatorzy:                                     

Samorządowe Centrum Kultury                                    w Tyszowcach,Parafia pod wezwaniem Świętego Leonarda w Tyszowcach                                                                                                                                    Termin: 17.05.2015 r.Msza Święta  godz. 12.00 Koncert festiwalowy ok. 13.00

 

Miejsce:  Kościół parafialny w Tyszowcach 

Cele:                                                                                                                                        – Rozwój kultu Maryjnego                                                                                                        – Propagowanie pieśni Maryjnej jako formy ewangelizacji,                                                     – Prezentacja dorobku zespołów  tworzących w duchu chrześcijańskim, wymiana    doświadczeń, nawiązywanie współpracy pomiędzy zespołami,                                           – Doskonalenie poziomu artystycznego zespołów amatorskich                                       Założenia organizacyjne:                                                                                            1. Festiwal nie ma formy konkursu,                                                                                      2. Zespoły przygotowują dwie pieśni, jedna o tematyce Maryjnej, druga ,,O Matce”, czas prezentacji do 10 minut,                                                                                               3.Zespoły mogą występować a 'capella, z towarzyszeniem  instrumentów lub podkładu  na płycie CD,                                                                                                               4.Organizatorzy zapewniają nagłośnienie,                                                                            5. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej,                            6.Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia 08 maja 2015 roku, decyduje termin nadejścia zgłoszenia,                                                                                                             7. W przypadku zgłoszenia się dość znacznej liczby zespołów, Organizator zastrzega sobie wcześniejsze zamknięcie liczby uczestników                                                             8. Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia                                           Adres nadsyłania zgłoszeń:                                                                          Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach ul.3 Maja 36 A, 22- 630 Tyszowce sck@tyszowce.pl                                                                                                 Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Piliszczuk Tel. 603773483

karta zgłoszenia do pobrania tutaj karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.