Koła Gospodyń Wiejskich

Jednym z ważniejszych zadań, które należało do pracy Koła Gospodyń Wiejskich było i jest do tej pory organizowanie różnych spotkań oraz imprez, które swym charakterem przypominają o tradycjach. Kultura Zamojszczyzny jest bardzo bogata w różnego rodzaju obrzędy, zwyczaje i  święta. Spośród 9 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Tyszowce, wyłania się kilka zespołów śpiewaczych. Zespoły te  organizują w ciągu roku szereg imprez dla swoich członkiń jak i pozostałych mieszkańców wsi, nierzadko wykorzystują te święta i obrzędy celem ich upamiętnienia, przypomnienia a dla najmłodszych mieszkańców mają one charakter edukacyjny, bowiem w ten bardzo przyjemny sposób mieszkańcy mają nierzadko okazję nauczyć się czegoś o życiu  regionu.

19 stycznia 2013 roku  Jubileusz 50- lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Tyszowcach

6 11 13 14 15 19 20 23 24                                                                                                                                                                                                                 171229104232238148150            97      103  106

 

116 117 118              143 144 147   152     161    166 167 168 169 170  172  175 177 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190  194 195 196 197 200 201 203 204 206 209 210 212 215 216   219 220 221 222 223 225 226