Kontakt

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach
ulica 3 Maja 36A
22-630 Tyszowce
tel kom. 603773483
e-mail sck@tyszowce.nazwa.pl
www.sck.tyszowce.pl