Aktualizacja działań podejmowanych na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dotarł kolejny transport darów dla uchodźców z Ukrainy pozyskany przez Gminę Tyszowce. To już 4. transport w ciągu ostatnich kilku dni. Otrzymaliśmy żywność, koce, odzież, wózki dziecięce i foteliki. Dziękujemy Pani Małgorzacie Stepuch – Radnej Rady Miejskiej w Tyszowcach za pomoc w pozyskaniu darów oraz zainteresowanie się aktualnym problemem, a także za deklarację dalszej pomocy. Kierujemy wyrazy wdzięczności także do Pana Jerzego Fedzioryny, który pomógł nam w transporcie darów. W dalszym ciągu będziemy mogli udzielać wsparcia uchodźcom przebywającym na terenie naszej gminy oraz tym którzy przekraczają przejście graniczne w Dołhobyczowie.


Wszystkie informacje na naszym Facebooku

Możliwość komentowania została wyłączona.