IX Festiwal Pieśni Maryjnej

21 maja 2023 roku w kościele parafialnym pw. Św. Leonarda w Tyszowcach rozbrzmiewały piosenki maryjne w ramach XI Festiwalu Pieśni Maryjnej. Dzisiejszy festiwal połączyliśmy z koncertem piosenek o matce w ramach obchodzonego w najbliższy piątek Dnia Matki. W koncercie udział wzięło 10 zespołów: Zespół Sąsiadeczki z Czartowczyka, Zespół Tyszowieckiego Klubu Seniora, Chór Legenda z Wożuczyna, Kalina z Cukrowni Wożuczyn, Bell Canto z Tyszowiec, chór Dominanta z Zamłynia, Nadzieja z Rachań, Zespól Tyszowianki, Legato z Mikulina oraz chór Gloria Dei. Każdy zespół wykonywał dwie pieśni maryjne oraz trzecia piosenkę o matce. Po zakończonych prezentacjach wszyscy uczestnicy wspólnie wyśpiewali piękną pieśń maryjną. Cały koncert uważnie śledził Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, który wraz z proboszczem naszej parafii Księdzem Piotrem Kaweckim wręczyli uczestnikom podziękowania i dyplomy.

Fotorelacja kliknij w poniższy link:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=710187851114735&set=pcb.710191644447689

Spotkanie z dziećmi i młodzieżą

17 kwietnia 2023 roku w ramach wizytacji kanonicznej Parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach z dziećmi i młodzieżą szkolną spotkał się Ksiądz Biskup Marian Rojek. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach Pani Agnieszka Podgórska, Proboszcz Parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach Ksiądz Piotr Kawecki, Ksiądz wikariusz Marek Saj, nauczyciele, przedstawiciele rodziców, społeczność szkolna, harcerze. Na scenie z programem historycznym zaprezentowały się dzieci szkolne, zespół śpiewaczy Legato z Mikulina następnie kilka tańców regionalnych zatańczyły dzieci z Zespołu Tańca Ludowego Tyszowiacy a po nich krótki program przedstawili harcerze.

Uroczystość Niedzieli Palmowej

Tradycyjnie już po raz 6 w Niedzielę Palmową przynosimy palmy do kościoła parafialnego w Tyszowcach. Do tegorocznego Wielkanocnego Konkursu Palm organizowanego przez Burmistrza Tyszowiec zgłosili się wykonawcy czterech palm. Tyszowiecki Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich z Tyszowiec, Koło Gospodyń Wiejskich w Czartowczyku oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mikulinie. W składzie komisji konkursowej znaleźli się: Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski, Ksiądz Proboszcz Piotr Kawecki oraz Dyrektor SCK w Tyszowcach Grzegorz Piliszczuk. Zgodnie z zapisami regulaminu pod uwagę brano estetykę i precyzję wykonania, rodzaj palmy- palmę regionalną oraz wysokość palmy. Po szczegółowej weryfikacji oraz dokonaniu pomiaru palm okazało się, że ex aequo dwa pierwsze miejsca zajęły 5 metrowe palmy z Mikulina oraz Czartowczyka. Palmy Tyszowieckiego Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Tyszowcach zdobyły wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego voucher podarunkowy w kwocie 300 zł. Radna Rady Powiatu Tomaszowskiego Pani Teresa Chrastina ufundowała prywatną nagrodę finansową w kwocie 200 zł dla wykonawców najwyższej palmy. W związku z zaistniałą sytuacją dwóch jednakowej wysokości palm, nagrodę 200 złotych rozdzielono sprawiedliwie po połowie. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej, rozwijanie twórczości artystycznej i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym naszej gminy.

Gminny turniej w darta

17 marca 2023 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach odbyła się pierwsza część turnieju w darta o Puchar Burmistrza Tyszowiec. Udział w niej wzięły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach wraz z opiekunem Panem Rafałem Siwkiem. Konkurs rozstrzygnięto w trzech kategoriach. Klasy I-III, IV-V, VII-VIII. Poniżej przedstawiamy wyniki rywalizacji.

I-III
1. Jan Witczak kl. II b
2. Aleksandra Durkacz kl. IIIa
3. Adrian Janowski kl. II a
3. Marcel Fedzioryna kl. II a

IV-V
1. Dawid Charlej kl. V b
2.Łukasz Radom kl. V b
3. Zofia Kozłowska kl. IV b

VI- VII
1. Jakub Mikulski kl. VII a
2. Igor Kościołko kl. VI a
3. Tomasz Kniaź kl. VIa

Drugą część turnieju dla szkół z Przewala i Czartowczyka rozegramy w najbliższą środę 22 marca w Szkole Podstawowej w Przewalu.