Mikołaj

4 grudnia w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach na zajęciach zespołu tańca ludowego odwiedził dzieci Mikołaj. Przy pomocy Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego Mikołaj wręczył dzieciom paczki. O słodki poczęstunek zadbała Pani Elżbieta Taranowicz instruktor zespołu.